טכניון – מרכז הידע לחדשנות

זרעים של חדשנות 4.0

חברות מקרב התעשיה הקלאסית מוזמנות לקחת חלק בתוכנית פורצת דרך לקידום חדשנות
באמצעות התמרה דיגיטלית והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם.
התהליך ינוהל על ידי צוות מקצועי רב דיסציפלינרי – יועץ מוביל, מנחים אקדמים מתחום תעשייה וניהול
ומדעי המחשב וצוות סטודנטים משולב מהפקולטה לתעשייה ומהפקולטה למדעי המחשב בטכניון.
מטרת התוכנית – שיפור תהליך הייצור על ידי הטמעת שיטות, כלים, וטכנולוגיות חדשניות ובכלל זה
(דיגיטציה, אוטומציה, רובוטיקה) במטרה להגדיל את הפריון ואת כושר התחרות של החברה.

שלבי התוכנית – הצוות המקצועי יזהה את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות של החברה יאתר כיווני פיתוח אפשריים, יזהה כשלים בהליך הייצור ויפתח פתרון טכנולוגי חדשני לייעול תהליכים.

שלב 1 – היערכות – התאמת הצוותים למפעלים.
שלב 2 – מיפוי המפעל מבחינה טכנולוגיות והתהליכים.
שלב 3 – בחירת האתגר/ים – איתור הזדמנויות להתמרה דיגיטלית במפעל.
שלב 4 – גיבוש פתרון ופיתוחו בצוותים רב דיסציפלינריים (תעשייה וניהול מדעי המחשב).
שלב 5 – פיילוט ליישום הפתרון הטכנולוגי במפעל באמצעות טכנולוגיות רלוונטיות.
שלב 6 – הצגת הפרויקטים לרבות מדדים כמותיים להערכת הגידול בפריון כפי שנמדדו במהלך ההטמעה ולאחריה, לרבות תכנית יישום והטמעה.

קריטריונים להגשת בקשה להשתתפות בתכנית

חברה תעשייתית (רשומה בישראל) שמכירותיה בשנה הקודמת לא עלו על 70 מיליון דולר, ועונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:

  1. מרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה- מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות).
  2. מרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות) וגם:

מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ- 25 עובדים.

מבין שותפינו